2nd Internationale Papier Biënnale Düren 1988

Tweede internationale Papier expositie in het Leopold Hoesch Museum in Düren (Duitsland)